rosetta

Oversettelser

Språk

 • de hovde kilde- / målspråkene: engelsk, slovakisk, spansk, russisk
 • frem fra alt de kilde- / mål- og mulige målspråkene: fransk, tysk, norsk (bokmål)
 • det tilbys også tilfeldige oversettelser fra kildespråkene: dansk, katalansk, nynorsk og svensk, men det tar litt av tiden til
 • Andre språk muligheter og kraver: jeg kjenner mange andre oversettere, så du bør enkelt ringe meg og vi skal felles finne oppløsningen av språkvanskeligheten din.

Hva slags fagoversettelser tilbys det?

 • faglige og vitenskapelige artikler
 • inndata / utdata fra faglige begivenheter (seminarer, konferanser, foredrager, bildepresentasjoner)
 • tekniske rapporter, tilbudsblader, kataloger, tekniske tegninger, tekniske blader, bruksanvisninger, etiketter, sikkerhetsdatablader (MSDS), tekniske normer, osv.
 • alminnelige juridiske akter (lover, forordninger, legislativ av EU og internasjonale organisasjoner) for både juridiske og ikke juridiske målbevisstheter
 • samtaler, personlige dokumenter, notarprotokoller, årsberetninger, forsikning saker, karakterutskrifter, diplomer og personlige andre dokumenter for både juridiske og ikke juridiske målbevisstheter
 • individuelle rettshandlinger,

Min hittile øvelsen og faglige oversettingserfaringer

 • landbruk, næringsmiddelindustri, forstvesen, vannforvaltning, hydrologi, kjemi, alminnelig biologi, miljø, avfaller, petrokjemi
 • metallurgi, foredling og bearbeiding av metaller, bilindustri, alminnelig maskineri, elektroteknikk, bygning, reguleringsplaner, byggtillatelser, transport, energetikk, transport av farlige varer (ADR), medisinsk utstyr
 • forvaltning, banking, historia, diplomati

Benyttelse av oversetningssoftware (CAT verktøyer)

  Hittil jeg benytter oversetningssoftwaren Trados og Wordfast. Men i forveien og under visse omstendigheter jeg unntar ikke min villighet å benytte også andre CAT verktøyer.

Tekstopplag

 • grafisk opplag innen softwarerammen av MS Office
 • etter avtalen og innen muligheter også i andre formater
 • skanning

Utdata

 • skrevet ensidig / tosidig med laserskriver / blekkskriver i svart på hvitt
 • skrevet ensidig / tosidig med laserskriver i farge (etter avtalen og for ekstrabetaling)
 • skrevet ensidig / tosidig med blekkskriver i farge
 • MS Office formater på CD/DVD eller andre media, etter avtalen også i andre formater
 • Internetsider (HTML)
 • sendte med elektronisk post eller andre netteverktøy
 • sendte med post / med kurier
 • etter avtalen jeg kan også bestemme bokbinderi av deres utdata

Basiske leveringsfrister

  Den vedkommende bestemmelsen av lov nr. 382/2004 tillater meg å innbefatte de leveringsdatoene både av det dokumentet å bli oversatt og av det fertig oversettelsen i den levringsfristen for a gjøre den oversettelsen. På grunn av min anstrengelse å etterkomme som best mulig behov av mine kunder, jeg gjør det kun en sjelden. Likevel, til tross for dette jeg det treffer seg at omstendigheter tvinger meg å anvende visse ekstra betalinger, for eksempel pga en fast gjøring av oversettelsen. Hvis vi ikke bli annerledes enig på en leveringsfrist og hvis det er mulig, de leveringsfristene mine er som følges:

   innen 2 timer - 1 NS (normerte side)

   innen 4 timer - 2 NS

   innen 12 timer - 6 NS

   innen 24 timer -10 NS

   Med hensyn til alminnelige personaldokumenter til å bli oversatte og målbeviste til juridiske anvendelse, jeg gjør etter min beste å oversette dem innen en dag av deres levering av kunden min.