babel

Om meg

Føl deg velkommen på nettstedet bugavec.sk, hvor jeg gjerne kan tilby mine tjenester basert på min ekspertise, ikke bare innen oversettelse og tolking.
Og hvorfor har jeg kalt nettstedet mitt bugavec? På denne måten har jeg bestemt meg for å gjenopplive dette, det nesten glemte og allerede hundre år gamle kallenavnet til våre slektninger.

Foretaksform

 • fysisk person — enkeltpersonforetak (siden 1992)
 • registrert som ENK unde Nr. 102-7539
 • ikke betaler av MVA
 • IČO (foretaks organisasjonsnummer) 317 38 982
 • DRČ (skattidentifikasjonsnummeret) 1024 86 0705

Utdanning og arbeidserfaringer

 • kjemi (kjemisk teknologi)
 • landbruk (agronomi, plantevern)
 • internasjonal rett og forbindelser, EU rett, diplomati
 • resirkulering, håndtering og avhendelse av (farlige) avfaller
 • transport av farlige gods (ADR)
 • miljøkonsekvensanalyser (EIA)
 • bruk av EUs strukturfond

Andre områder av mine interesser

 • økologisk landbruk og nyttige organismer
 • biomasse, alternative og utradisjonelle energikilder
 • valmue, hamp, nektarkilder, medisinske planter, spiselige og medisinske sopp
 • plantevevskulturer
 • utradisjonelle metoder for å påvirke plantevekst
 • birøkt og relaterte spørsmål
 • historie og eldgamle teknologier
 • astronomi og virkningen av forsømte kosmiske og terrestriske påvirkningene på vårt liv

Forordningene, som jeg fastholder ved å jobbe

 • ISO:17100 Oversettningstjenester. Kravene til oversettningstjenester
  Selv om jeg ikke er ennå godkjent ifølge denne normen, jeg alltid gjør min beste for å fastholde dens grunnsetningene.
 • Som oversetter (men ikke tolk) rullert i den liste over oversettere av Slovakias Justisministerium jeg er fult oppmerksom av mine retter og forpliktelser, som knytter til denne virksomhet. Av denne grunn, jeg fastholder denne normen også ved å gjøre de ikke statsautoriserte oversettelser som jeg gjør innenfor oversetingsforetaket mitt.

Det finns visse prinsipper som jeg følger i arbeidet mitt

"Aldri så god hest at den ikke kan snuble."
Hvis jeg blir klart oppmerksom at jeg skulle ikke greie å oversette bestillingen pga enten utilstrekkelige fagerfaringer eller av mangel på tid, jeg foretrekker å avslå den til å skuffe kunden min og å la ham ikke å finne en nye oversetter, hvem jeg personlige skal gjerne anbefale til ham.

"Kunden min er min hersker."
Hva meg angår, utvilsomme er alltid både trofasthet til mine kunder og vårt gjensidige troskap.

"Mirakler til du venter, umulig innen tre dager."
Alle ting treng si tid. Tross jeg alltid forventer forståelse av mine kunder at oversetter er kun menneske, og ikke oversettingsmaskiner. En kan ikke oversette alt og straks, men en kan oversette mye. Av og til en kreves noe ekstra tålmodighet av kunden min. Fra en andre siden, forsinket levering av den kildeteksten av kunden skal utilsomt innebære unødvendig stress og truer med god gjøring og betimelig leveringen av det kravet oversettelse.

"En må lære å krabbe før en kan gå. − Ingen er perfekt."
Jeg aldri oversetter automatisk, men jeg gjør mine beste å skjønne til det ytterste den vesen og fagbakgrunn av det, hva i virkeligheten har jeg å oversette. I nødsfall og etter de gitte mulighetene, jeg gjør oversettelser alltid atter terminologiske og faglige rådlegginger med ende kunden. I sådanne tilfeller, jeg forventer at kunden skal bli hjelpsom od skal svare meg også til tilsynelatende mindre viktige spørsmål. På oppfordring og etter avtalen med kunden, oversettelsene kan underkastes til en ekstra faglig og språklig korrektur av en født språktalende. Likevel, disse tjenester betales ekstra til prisen av oversettelsen. Hvilken som helst kundens faglig eller terminologisk bemerkningen og resultat av korrekturen skal bli ikke bare for meg, men også for kunden min skal visst slags kilde av lærdom og nye kjennskap. Derfor hva meg angår, de er alltid mottatte av meg og hjelper meg å unngå ubehagelige reklamasjoner i framtiden.

"Mer hoder, mer forstand."
Likevel, jeg motsetter seg ikke til en medvirkning blant ei vel ordnet gruppe av oversettere. Jeg kan tilsikre hver kunde, at i tilfellet av mer bindsterk faglig oversettelse er det alltid bedre å ha den gjort senere av en oversetter, kan hende ved å benytte CAT verktøyer (for eksempel Trados eller Wordfast), enn å få og å betale for en "faglig oversettelse" bokstavelig i siste den liten hamret til sammen av ei uensartet gruppe av oversettere hvem kjenner ikke seg hverandre og hvem, i nødsfall fortvilet mangler faglig rådlegging og bemerkninger av ende kunden og en effektiv kontakt med ham.

De følgende selskapene også hører til mine kunder

Acropolis, Arysta-Agro Slovakia, Aspena, CEET, Cut-e Slovakia, City University Bratislava, European Crop Protection Association, Havlát & Partners — advokats byråen, HMP, Hobrascón Huarte Hydromeliorácie, Chemtura, Slovakias Ministeriet for Landbruk, Praxide, PT servis, Siemens, Slovalco, Slovakisk assosiasjon for plantevern, Sprint-Press, Syngenta Slovakia, Tandem Academia, Translata, VKM

Yrkesansvarsforsikring

Jeg har gjort en forsikringsavtale med Allianz forsikningsselskapet mot eventuelle skader medførte til mine kunder i forbindelse med mitt oversettingsvirksomhet.