rosetta

Edsvorne oversettelser

Foretaksform

 • Jeg er edsvorn oversetter (men ikke tolk) mellom de kilde- / målspråkene: engelsk og slovakisk.
 • Siden fra juni 2007 er jag registrert på den relevante listen administrerte ved Justisdepartementet av den Slovakiske republikk (JD) under Nr. 970860.
 • Jeg er ikke betaler av MVA.

Juridiske regler som styrer min stilling

 • Lov Nr. 382/2004 om edsvorne sakkyndige, tolker og oversettere i sin konsoliderte ordlyd som lov Nr. 65/2018 er den grunnleggende rettslige reguleringen
 • Dekret fra JD av SR Nr. 228/2018 om å administrere lov nr. 382/2004 og å spesifisere – blant annet og sammen med loven – nødvendigheter til et sertifisert oversettelse prosjekt
 • Dekret fra JD av SR Nr. 491/2004 om godtgjørelse og refusjon av andre uforutsette utgifter til edsvorne sakkyndige, tolker og oversettere i gjeldende versjon av 1. august 2018

Yrkesansvarsforsikring

 • Ifølge § 9 av lov nr. 382/2004 jeg har gjort en forsikringsavtale med Allianz forsikningsselskapet mot eventuelle skader medførte til mine kunder i forbindelse med min oversettingsvirksomhet.

Veiledning og vilkår ved leveringen av de dokumentene for å oversette og ved overtakelsen av de fertige oversettelsene

 • Leveres personlig originalen, en avskrift eller en notarialbekreftet (!) kopi (dvs. med alle notariale stempler og eventuelt også et apostillestempel) av dokumentet for å bli oversatt; jeg lager alltid en kopi av det til arkivet mitt; overtakelsen av den fertige oversettelsen personlig eller ifølge avtalen.
 • Både leveringen av dokumentet og overtakelsen av oversettelsen med registrert postsending eller kurer.
 • Kunden sender meg først det skannet dokumentet for å bli oversatt (dvs. med alle notarial- og apostillestempler) med elektronisk posten - i så tilfelle forbereder jeg oversettelsen i forveien og kunden skal senere, ifølge avtalen, bringe dokumentet for å binde det (så lenge som han/hun venter).
 • Ifølge avtalen, jeg kan komme personlig til å oversette dokumentet hos kunden eller å bringe den oversettelsen (forberedte i forveien) og binde oversettelsen med dokumentet i avtalte plass og i avtalte tid.
 • I tilfelle du ber om en elektronisk kopi av oversettelsen, bare gi meg dokumentet som skal oversettes i papirutgave eller i elektronisk versjon vedlagt og - når saken kan være - med den sertifiseringsklausul, den kvalifiserte elektroniske signaturen og det kvalifiserte elektroniske tidsstempelet vedlagt. I alle fall trenger jeg å vite antall duplikater som skal lages, siden hvert duplikat er tildelt sitt respektive unike autentiseringsverktøy; deretter vil jeg gi deg papirkopi av oversettelsen eller sende den til deg via elektronisk post, ledsaget av min kvalifiserte elektroniske signatur og kvalifiserte elektroniske tidsstempel.

Betalingsmåten og priser for sertifiserte oversettelser

 • En beregning og ikke en faktura er det skatdokumentet, fordi sertifiserte oversetingsvirksomhet ifølge lov nr. 382/2004 betraktes ikke en næringsdrift i henhold til handelsloven.
 • Prisen min for edsvorne oversettelser er på 20 euro per 1 side og regnes pga 1 normerte side, dvs. 1800 skrifttegner og ord (dvs. 30 linjer, hver med 60 slager i sats) av den fertige teksten i målspråket.
 • Prisen for hastegjennomføring av en edsvorne oversettelse er, i henhold til den nødvendige leveringsdatoen og dokumentets art, med et tilleggsgebyr på 50 % til 100 % av grunnprisen.
 • Jeg vil selvfølgelig lage annenhver eksemplar av oversettelsen for en fast pris på 3 euro; om nødvendig må jeg imidlertid oppgi riktig antall originaler eller bekreftede kopier av dokumentet som er beregnet på oversettelse.
 • Jeg vil selvfølgelig lage hver ekstra kopi av oversettelsen for en fast pris på 5 euro; dokumentoversettelser arkiveres i 10 år; kopien vil imidlertid få et nytt serienummer i journalen min.
 • Betales i det minste en beløp for 1 normerte side.
 • Jeg foretrekker betelinger gjennom enten bankoverføringer eller betalingsportalen eller bankinnskudder; likevel du kan også betale kontant.
 • Hver og en oversettelse gjort ifølge lov nr. 382/2004 (men ikke en kopi av den same oversettelsen) er et særskilt dokument, som registreres under sitt enestående nummeret i min sertifiserte oversetters journal, dvs. av denne grunn vær så snill å ikke kreve "kvantumsrabatter" av meg - jeg skulle handle imot loven.

På grunn av ikke bare mine personlige erfaringer som jeg har høstet i løpet av mitt edsvorn oversettingsvirksomhet, jeg betrakter det viktig å gjøre deg oppmerksom på det følgende:

  Du trenger ikke en mellomting for å få en edsvorn oversettelse!

  Bestemmelsene i § 22 (1) (a) i lov nr. 382/2004 bestemmer at edsvorne oversetter skal utføre hele sin oversettelsesoppgave, inkludert å binde og forsegle oversettelsen personlig.

  Edsvorne oversettelser betraktes som offentlige rettsdokumenter, som er dokumenter enten utstedt eller autentisert av nasjonale organer eller offentlige tjenestemenn som opptrer i regi av Justisdepartementet av den Slovakiske republikk. Har du noen gang sett eller sett for deg en offentlig tjenestemann, som uten skrupler kan overlate blanke ark med sin signatur og sitt offisielle segl til enhver mellommann uten skrupler med den hensikt å få offentlige rettsdokumenter bundet og forseglet i hans fravær og på hans vegne?

  Bestemmelsene i § 23 (2) i lov nr. 382/2004 lov nr. 382/2004 og § 19 i dekret 228/2018 spesifiserer nødvendigheter til sertifiserte oversettelser. Når avtrykkene til den edsvorne oversetterens segl ikke overlapper forseglingsetiketten på begge motsatte kanter, kan en slik "lovlig oversettelse" ofte levert selv av et " navnkundig oversettelsesbyrå" (!) for en "interessant" eller dumpende pris være med et høyt sannsynlighetsnivå ikke noe mer enn en ekte, selv om imitasjon. Ingen oversettelsesbyrå kan fremlegge et bevis på at en slik "lovlig oversettelse" faktisk er utført av undertegnede edsvorne oversetter (!). Hvis en slik oversettelse virkelig var personlig laget av undertegnede edsvorne oversetter, ville han også personlig ha forseglet den.