slovniky

Cenník

Prosím zaregistrujte sa, nakoľko cenník mojich služieb je k dispozícii len pre registrovaných užívateľov. Registrácia Vám nezaberie ani minútu a mne umožní lepšie reagovať na Vaše požiadavky. Zároveň umožňuje prihlásenie všetkým mojim klientom pristupovať k ich prekladom, diskutovať o nich....

Spôsob stanovenia ceny za vyhotovenie prekladu

 • základom mojej ceny za vyhotovený preklad je 1 normovaná strana (NS) textu v cieľovom jazyku, čo predstavuje 1800 znakov, vrátane medzier (teda 30 riadkov po 60 úderov písacieho stroja)
 • v súvislosti s rozsahom rôznych prekladov v zdrojových a cieľových jazykoch som si zo zvedavosti urobil rozbor textov a vyšiel mi aritmetický priemer počtu znakov v jednom slove 5,5. Z toho vyplýva priemerný počet 327 slov na jednej normovanej strane
 • nakoniec týchto, napríklad 327 slov treba pospájať do zmysluplných viet a mnoho záujemcov o "len preloženie 327 slov" si túto skutočnosť asi neuvedomuje
 • minimálna fakturovaná suma je za 1 normostranu
 • preklad — kde je každá strana jedinečná — nie je ani strojová, ani pásová výroba, ale v prípade prekladov väčšieho rozsahu, väčšieho množstva opakovaní, viem pre svojich stálych alebo zmluvných zákazníkov v rozumnej miere poskytnúť zľavy
 • pri prekladoch s použitím prekladateľského softwaru (CAT nástrojov) účtujem osobitnou sadzbou so zľavou na počet opakovaní a zníženou paušálnou sadzbou za počet preložených strán
 • keďže hodnota skutočného počtu znakov na jedno slovo v jednotlivých jazykoch veľmi kolíše, najspoľahlivejším spôsobom výpočtu rozsahu prekladaného textu v cieľovom jazyku naďalej ostáva počet normovaných strán
 • keď máte záujem vedieť, koľko by mnou vyhotovený preklad mohol stáť, stačí mi text v akejkoľvek podobe poslať elektronickou poštou a presne mi povedať, dokedy má byť preklad vyhotovený
 • odchýlka rozsahu textov v zdrojovom a cieľovom jazyku sa vo väčšine prípadov pohybuje v rozmedzí ±10%, čo zákazníkovi pri predbežnom odhadovaní ceny za preklad odporúčam brať do úvahy
 • keďže hodnota skutočného počtu znakov na jedno slovo v jednotlivých jazykoch veľmi kolíše, najspoľahlivejším spôsobom výpočtu rozsahu prekladaného textu v cieľovom jazyku naďalej ostáva počet normovaných strán
 • za súdne overené preklady účtujem osobitnou sadzbou v zmysle vyhlášok č. 491/2004 a 565/2008

Základné dodacie lehoty

Znenie zákona č. 382/2004 mi umožňuje nezapočítavať deň príjmu zákazky na preklad a deň odovzdania vyhotoveného prekladu do lehoty vyhotovenia prekladu. Vzhľadom k svojej snahe čo najviac vychádzať svojim zákazníkom v ústrety však túto možnosť využívam len v obmedzenej miere. Napriek tomu niekedy bývam okolnosťami nútený svojmu zákazníkovi účtovať príplatok za urýchlené vyhotovenie prekladu. Ak sa nedohodne inak a ak je to možné, moje základné dodacie lehoty sú nasledujúce:

 • do 2 hodín - 1 NS
 • do 4 hodín - 2 NS
 • do 12 hodín - 6 NS
 • do 24 hodín - 10 NS

Dodacia lehota začína plynúť od chvíle prijatia záväznej objednávky a po dodaní textu na preklad.

Bežné osobné doklady určené na právne účely sa podľa okolností snažím vyhotoviť ešte v deň ich dodania zadávateľom.

Spôsob platby:

 • bankovým prevodom alebo vkladom na účet na základe faktúry
 • v hotovosti na základe faktúry alebo pokladničného príjmového dokladu